PHÂN TÍCH CƠ BẢN LÀ GÌ?

28/04/2023 - BÀI VIẾT CHIA SẺ KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN
PHÂN TÍCH CƠ BẢN LÀ GÌ?
x

Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích cổ phiếu dựa trên các nhân tố mang tính chất nền tảng có tác động hoặc dẫn tới sự thay đổi giá cả của cổ phiếu nhằm chỉ ra giá trị nội tại (intrinsic value) của cổ phiếu trên thị trường bằng cách kiểm tra các nhân tố kinh tế và tài chính có liên quan, các yếu tố có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và triển vọng phát triển trong tương lai.

Phân tích cơ bản thường áp dụng đối với các đầu tư trung hạn và đầu tư dài hạn. Cơ sở ra quyết định đầu tư mua/bán khi tài sản ở dưới/trên giá trị nội tại

Các nhân tố cơ bản cần nghiên cứu là: phân tích thông tin cơ bản về công ty; phân tích báo cáo tài chính của công ty; phân tích hoạt động kinh doanh của công ty; phân tích ngành mà công ty đang hoạt động; và phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô ảnh hưởng chung đến giá cả cổ phiếu. Sau khi nghiên cứu, nhà phân tích có nhiệm vụ phải chỉ ra được những dự đoán cho những chỉ tiêu quan trọng như thu nhập kỳ vọng, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, giá trị hợp lý của cổ phiếu, các đánh giá quan trọng cũng như khuyến nghị mua/bán cổ phiếu trên thị trường.

Cụ thể, các nhân tố cần chú trọng trong phân tích cơ bản về cổ phiếu là:

- Hoạt động kinh doanh của công ty.

- Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty.

- Khả năng lợi nhuận (hiện tại và ước đoán).

- Nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ của công ty.

- Sức ép cạnh tranh và chính sách giá cả.

- Kết quả sản xuất kinh doanh theo thời gian.

- Kết quả sản suất kinh doanh so sánh với công ty tương tự và với thị trường.

- Vị thế trong ngành.

- Chất lượng quản lý.

Ở góc độ tổng quát, phân tích cơ bản có thể được sử dụng theo phương pháp phân tích từ nhân tố vĩ mô đến nhân tố vi mô có ảnh hưởng đến cổ phiếu (thường gọi là phương pháp top-down) gồm 5 cấp độ như sau:

- Phân tích các điều kiện kinh tế vĩ mô.

- Phân tích thị trường tài chính – chứng khoán.

- Phân tích ngành mà công ty đang hoạt động.

- Phân tích công ty.

- Phân tích cổ phiếu.

Trong thực tế, tùy vào mục tiêu và khả năng phân tích mà nhà phân tích có thể sử dụng một trong năm mức độ phân tích nêu trên. Ví dụ, trong phân tích về công ty, ta có thể sử dụng phương pháp phân tích phi tài chính; đó là đánh giá về bộ máy quản lý doanh nghiệp, về nguồn nhân lực, khả năng phát triển sản phẩm mới, thị trường và thị phần, khả năng cạnh tranh… Cũng trong phân tích công ty, nhà phân tích có thể sử dụng cách tiếp cận thường được gọi là phương pháp phân tích SWOT, với việc xác định và đánh giá tập trung vào 04 khía cạnh của công ty:

- Điểm mạnh (Strengths)

- Điểm yếu (Weaknesses)

- Cơ hội (Opportunities)

- Thách thức (Threats)

Một cách phân tích nhanh về cổ phiếu, nhà đầu tư có thể phân loại cổ phiếu thành 06 loại cơ bản dựa trên tính chất thu nhập mà nó mang lại là: cổ phiếu hàng đầu (blue-chips), cổ phiếu tăng trưởng (ổn định và bùng nổ), cổ phiếu phòng vệ, cổ phiếu chu kỳ, cổ phiếu thời vụ.

Riêng trong mức độ cốt lõi nhất và cũng khó khăn nhất là phân tích cổ phiếu, bản chất của phương pháp phân tích cơ bản ở đây là việc định giá cổ phiếu nhằm dự đoán giá trị nội tại của cổ phiếu đó. Với mục tiêu này, thông thường có 05 phương pháp định giá cổ phiếu là:

- Phương pháp định giá dựa trên luồng cổ tức.

- Phương pháp định giá dựa trên dòng tiền.

- Phương pháp định giá dựa trên hệ số P/E.

- Phương pháp dựa trên các hệ số tài chính.

- Phương pháp định giá dựa trên tài sản ròng.

 

LÀM CHỦ TÀI CHÍNH - NÂNG TẦM CUỘC SỐNG


Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
x
5.07458 sec| 855.516 kb