LỆNH ĐIỀU KIỆN CẮT LỖ CHỦ ĐỘNG

28/10/2023 - THÔNG BÁO VPS
LỆNH ĐIỀU KIỆN CẮT LỖ CHỦ ĐỘNG
x
Đầu tư chứng khoán, ngoài việc chỉ vào lệnh bình thường MUA và BÁN thì liệu có những lệnh khác "điều kiện" để ta có thể đầu tư một cách hiệu quả hơn? Nhiều lúc lưỡng lự không tự quyết được thì "lệnh điều kiện" sẽ giúp anh chị quyết định hộ nhé! Mời anh chị xem phần kiến thức cuối tuần này về các lệnh Stop Order, TCO, Trailing Stop để có thêm nhiều hướng đầu tư quản trị rủi ro hiệu quả!

LỆNH ĐIỀU KIỆN CẮT LỖ CHỦ ĐỘNG

1. CÁC LOẠI LỆNH ĐIỀU KIỆN

Hiện tại VPS có 3 loại lệnh điều kiện:

 • Lệnh điều kiện cơ sở Stop Order
 • Lệnh điều kiện cơ sở TCO
 • Lệnh điều kiện cơ sở Trailing Stop.

2. LỆNH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ STOP ORDER

Stop Order là lệnh điều kiện đặt chờ với giá đặt và giá kích hoạt được xác định trước theo nhu cầu và mức độ chấp nhận rủi ro của Nhà đầu tư (NĐT). Khi giá thị trường biến động theo chiều giá NĐT cài đặt, lệnh sẽ được tự động kích hoạt đẩy vào hệ thống.

Đặc điểm của lệnh

 1. Tự động đặt lệnh mua/bán khi giá thị trường của cổ phiếu thỏa mãn điều kiện kích hoạt.
 2. Lệnh được kích hoạt duy nhất một lần trong thời gian hiệu lực.
 3. Thời gian hiệu lực tối đa của lệnh là 30 ngày.
 4. Trường hợp có sự kiện quyền trên mã chứng khoán đặt lệnh, tại trước ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ hủy các lệnh điều kiện chưa hết hiệu lực.

Lệnh Stop Order bao gồm các thông tin

 1. Giá đặt: là mức giá NĐT đặt để thực hiện giao dịch.
 2.  Khối lượng: là khối lượng muốn giao dịch.
 3.  Điều kiện kích hoạt: cho phép chọn ≥ hoặc ≤ giá kích hoạt.
 4. Giá kích hoạt: là mức giá mà NĐT cài đặt để làm điều kiện kích hoạt lệnh Stop order.
 5. Ngày kết thúc: là ngày hiệu lực cuối cùng của lệnh.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng lệnh  Stop Order xem tại: https://www.vps.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/HDSD_Lenh_Stop_Order_web.pdf

3. LỆNH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ TCO

TCO (Time Conditional Order - Lệnh đặt trước ngày) là lệnh mua/bán với số lượng và giá xác định trước, được đặt trước phiên giao dịch từ 01 đến nhiều ngày cho đến khi lệnh được khớp hết hoặc bị hủy

Đặc điểm của lệnh

 1. Tự động kích hoạt đặt lệnh mua/bán khi giá đặt nằm trong khoảng trần sàn của phiên giao dịch .
 2. Lệnh có thể được kích hoạt nhiều ngày liên tiếp cho đến khi lệnh được khớp hết hoặc bị hủy.
 3. Thời gian hiệu lực tối đa của lệnh TCO là 30 ngày.
 4. Trường hợp có sự kiện quyền trên mã chứng khoán đặt lệnh, tại trước ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ hủy các lệnh điều kiện chưa hết hiệu lực.

Lệnh TCO bao gồm các thông tin

 1. Giá đặt: là mức giá NĐT đặt để thực hiện giao dịch.
 2.  Khối lượng: là khối lượng muốn giao dịch.
 3. Ngày bắt đầu: là ngày bắt đầu có hiệu lực của lệnh.
 4. Ngày kết thúc: là ngày hiệu lực cuối cùng của lệnh.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng lệnh  TCO xem tại: https://www.vps.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/HDSD_Lenh_TCO_web.pdf

 

4. LỆNH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ TRAILING STOP.

Trailing Stop (Lệnh xu hướng) là lệnh Mua/Bán với giá đặt Mua/Bán được tự động điều chỉnh để bám sát xu thế giảm/tăng của thị trường, giúp Nhà đầu tư (NĐT) đạt được mức giá tối ưu nhất trong khoảng kỳ vọng.

Trailing Stop BUY: là lệnh Mua với giá mua được tự động điều chỉnh GIẢM xuống bám sát xu thế giảm của thị trường để đạt được mức giá tối ưu nhất.

• Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ giảm một khoảng bằng đúng một lượng bằng biên trượt giá (giá kích hoạt = giá thị trường + biên trượt giá) mỗi khi giá thị trường tạo đáy từ khi đặt lệnh.

• Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt không thay đổi.

• Theo đó, khi thị trường biến động đến khi giá thị trường ≥ giá kích hoạt thì lệnh sẽ được đẩy vào hệ thống. Lệnh được đẩy vào với giá đặt được tính theo công thức:

Giá đặt = Giá thị trường tại thời điểm kích hoạt + Biên độ giá

 

Trailing Stop SELL: là lệnh Bán với giá bán được tự động điều chỉnh TĂNG lên bám sát xu thế tăng của thị trường để đạt được mức giá bán tối ưu nhất.

• Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ tăng một khoảng bằng đúng biên trượt giá (giá kích hoạt = giá thị trường - biên trượt giá) mỗi khi thị trường tạo đỉnh kể từ khi đặt lệnh.

• Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt không thay đổi.

• Theo đó, khi thị trường biến động đến khi giá thị trường ≤ giá kích hoạt thì lệnh được đẩy vào hệ thống. Lệnh được đẩy vào với giá đặt theo công thức:

Giá đặt = Giá thị trường tại thời điểm kích hoạt – Biên độ giá.

 

Đặc điểm của lệnh

 1. Tự động đặt lệnh mua/bán khi giá thị trường của cổ phiếu thỏa mãn điều kiện kích hoạt để bắt đáy hoặc chốt lời với giá tốt nhất.
 2. Lệnh được kích hoạt duy nhất một lần trong thời gian hiệu lực.
 3. Thời gian hiệu lực tối đa của lệnh là 30 ngày.
 4. Trường hợp có sự kiện quyền trên mã chứng khoán đặt lệnh, trước ngày giao dịch không hưởng quyền hệ thống sẽ hủy các lệnh điều kiện tương ứng chưa hết hiệu lực.

Lệnh Trailing Stop bao gồm các thông tin

 1. Khối lượng: là khối lượng chứng khoán khách hàng muốn giao dịch.
 2. Biên trượt giá (Biên trượt): là khoảng chênh lệch từ giá thấp nhất của thị trường tại thời điểm xác định tới điểm Mua hoặc từ giá cao nhất của thị trường tại thời điểm xác định tới điểm Bán.
 3. Biên độ giá: là số chênh lệch giữa giá đặt lệnh so với giá thị trường tại thời điểm lệnh được kích hoạt (nhằm tăng khả năng được khớp của lệnh).
 4. Ngày kết thúc: là ngày cuối cùng có hiệu lực của lệnh.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng lệnh  TCO xem tại: https://www.vps.com.vn/Sites/QuoteVN/SiteRoot/HDSD_Lenh_Trailing_Stop_web.pdf

 

5. HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH TRÊN APP

 

............................................

LÀM CHỦ TÀI CHÍNH - NÂNG TẦM CUỘC SỐNG


Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Trả lời.
Thông tin người gửi
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
x
x
0.09952 sec| 912.906 kb